1.05.2005

از كجا ...به كجا !...

امروز در تمام اروپا راس ساعت 12 ظهر يك سكوت عمومي به مدت 3 دقيقه اعلام كردند كه استقبال هم شد. يك حركت جالب و تاثير گذار . نشان دهنده احساس همدردي و مسئوليت. همدردي با بازماندگان حادثه تسونامي اقيانوس هند .
ما هم دقيقا در آن ساعات با قطار راهي مونيخ بوديم ، قطار يك دقيقه توقف كرد ، همه سكوت كردند و البته كساني هم كه هميشه دچار كمبود وقت يا بي خيالي هستند به اين مسئله توجه خاصي نكردند و سه دقيقه به يك دقيقه تبديل شد ، ولي در اخبار ديدم كه در نقاط ديگر نتايج بهتري داشته ست . در هر صورت حركتي بود آگاه و از نظر من خوب .
بعد از گذشتن ايام ژانويه نفسي كشيديم از ته دل . زيرا كه دوران بسيار خسته كننده ايست براي كساني مثل ما كه ميان دو عيد گير كرده اند و نه ژانويه را درست جشن مي گيرند و نه عيد نوروز را . براي برگزار كردن تمام مراسم ژانويه بايد در اينجا بزرگ شده باشي و مسيحي باشي و غيره ...ما هم كه هيچكدام نيستيم خوشبختانه . براي برگزار كردن عيد نوروز هم احتياج به روز تعطيل و خانواده و كلا محيط ايراني هست كه ما از داشتنش بي بهره مانده ايم ، خوشبختانه ... گهگاه هم بدبختانه .
اينهم يكي ديگر از فوايد يا ضررهاي زندگي در اين سوي جهان است . هميشه ميان دو فرهنگ و دو ريشه مي چرخيم و هيچكدام را هم كامل تجربه نمي كنيم .
من خودم شخصا سعي كردم بخاطر دخترم مراسم ژانويه را تا حدي برگزار كنم . مثلا قبل از اين ايام براي دخترم درخت كوچكي را تزئين ميكنيم و به نرده هاي بالكن هم چراغكهايي وصل ميكنيم و اتاق طنين را هم كمي تزئين ميكنيم . و طنين در روز اول ژانويه هديه اش را ميگيرد و از همه خوشحالتر است . ما هم از اين خوشحالي غرق لذت ميگرديم .
ايام عيد نوروز هم با عشق تمام سفره هفت سيني ميچينيم و بجاي عيد ديدني سه روزي به تمام جهان تلفن ميكنيم تا به فاميلها و دوستان تبريك و تهنيت سال جديد را بگوييم . همسرم در سال تحويل اكثرا كار ميكند و طنين هم سال پيش مدرسه داشت ولي در آخر
باز طنين عيدي مفصلي ميگيرد و از همه خوشحال تر است و ما هم غرق لذت از خوشحالي او
آلبومي از خواننده آلجري چب مامي كه در فرانسه زندگي ميكند را به همه دوستداران موزيك خوب تقديم ميكنم . ترانه شماره شش را آقاي چب مامي با خانم سوشيلا رامان كه در لندن زندگي ميكند و معروف به اجراي ترانه هاي بالاد هنديست ، اجرا كرده كه صداي بسيار زيبا و اعجاب انگيزي دارد . اگر گوش ندهيد از دستتان رفته ست .اندكي صبر كنيد و تكيه بدهيد و گوش فرا دهيد به عظمت جادوي موسيقي .
از كجا شروع كردم به كجا رسيدم ...

|