3.20.2006

سال نو خجسته باد...


سر این سفره جای خیلی ها خالی بود ...جای مادرم ...پدرم...برادرم...جای همه کسانی که قلبم براشون همیشه تپیده و می تپه . جای همه خالی بود جای دوستان خوب جای کسانی که با اینکه ندیدمشون ولی مهرشون به دلم نشسته و دوستشون دارم.جای خیلی ها خالی بود.
چند دقیقه ایی قبل از سال تحویل با یاد همه برکنار سفره هفت سین کوچکمان نشستم و با فکر روزهای خوب گذشته ...روزهای خوشی که در کنار خانواده بودم سال رو تحویل کردم .
عجب لحظات غریبی هستند این لحظات قبل از سال تحویل ...قطره اشکی ریختم و برای اونهایی که رفتند روحی شاد و برای اونهایی که هستند بهترینها رو آرزو کردم .
جای همه پای سفره هفت سین ما خالی بود . بیست سال ست که جای همه کنار این سفره خالیست. و معلوم هم نیست چندین سال خالی خواهد ماند.
با همه اینها امیدوارم که سال نو برای همه شما سالی سرشار از عشق و سلامتی و پایداری باشه. امید دارم که در هر کجا که هستید آسمان دلتان آفتابی باشد و قلبتان مملو از عشق.
سال نو خجسته باد.

|