5.22.2006

خبرهای بد بد بد...


این اواخر در آلمان نئو نازیها دوباره فعالیت بیشتری میکنند و امروز حتی در اخبار شنیدم که تعدادشون هم به نسبت سالهای گذشته بیشتر شده . درهمین یکی دوماه اخیر با حمله ها و جنایتهایی که کردند دوباره در اخبار و گزارشها سر زبانها افتادند. مردی سیاهپوست را آنچنان زدند که مدتها در کما بود و هفته ها در بیمارستان. پسر حدودا یازده ساله ایی که در یکی از شهرهای شمال شرقی در یتیم خانه زندگی میکرد را بیشتر از یکساعت در پارکی شکنجه کردند و کتک زدند که ماهها در بیمارستان بسر برد و اثرات روانی این حادثه به یقین سالها در زندگیش تاثیر بد داره . همین چندروز پیش هم در یکی از محله های برلین با شیشه ایی آنچنان بر سر شخصی بنام سایان که از ترکهای عضو حزب چپه کوبیدند که با جراحتهای شدیدی به بیمارستان انتقال پیدا کرد و هنوز در بیمارستان بسر میبرد. تابحال هم بعداز اینهمه اتفاق دولتمردان آلمان هنوز هیچ تصمیم بخصوصی در مورد امنیت خارجیها در شهرها نگرفتند و مطمئنن با شروع بازیهای جام جهانی این جنایتها همچنان ادامه پیدا میکنه و بدتر و شدیدتر میشه .
چندروزیست که اول بصورت شایعه و بعد در اخبار تلویزیون و همچنین روزنامه های آلمان این خبر گزارش داده شده که بخاطر حرفهایی که احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش تا به الان در مورد یهودیها و هلوکاست زده توجه و سمپاتی نئونازیها رو به خود جلب کرده و آنها هم خیال دارند در طی بازیهای جام جهانی از ایران در ورزشگاه حمایت کنند . پلیس آلمان هم بخاطر امنیت جمعیت و تیم هایی که برای بازیهای جام جهانی به اینجا میایند خواستار ممنوعیت هر گونه راهپیمائی یا اعتراض در نزدیکی ورزشگاههای فوتبال از دادگاه ها و سازمان های مربوطه شده ست.
در سایت اشپیگل آنلاین گزارش شده که نئونازیها در سایتهای اینترنتی خودشون دعوت به حمایت تیم ایران در بازی با تیم آنگولا که در روز بیست و یکم ژوئن در لایپزیگ برگزار میشه کردند. در روز ده ژوئن نیز قراره که راهپیمایی بر ضد یهودیان و برپایه حرفهای احمدی نژاد در اینمورد در شهر گلزن کیرشن برگزار بشه.
اگر لازم باشه حتما باز در اینمورد مینویسم . فعلا در شگفتم از این همه بدبختی و رسوایی که گریبانگیر ملت ایرانه .
ولی در آخر فقط میگم آقای احمد نژاد هایل هیتلر !!!

|