5.16.2006

Contrast


تورونتو


عکسی که از تورونتو میبینید توسط یک عکاس ایرانی بنام سم جوانروح گرفته شده که حتما به تماشای عکسهایی که در سایتش داره برید زیرا که بی نظیرند.
در ضمن سایت تهران بیست و چهار رو هم به دوستان خارج از ایران توصیه میکنم زیرا که عکسهای بسیار زیبایی از نقاط مختلف ایران داره که بدیدنش واقعا می ارزه.
در اینجا هم میتونید بلاگهای عکاسی سالهای دوهزار پنج و شش رو ببینید که فکر میکنم بلاگهای امسال هنوز در حال رقابت با یکدیگر هستند.

|