6.04.2006

ورود تیم ایران به آلمان ...

امروز تیم ایران وارد آلمان شد و در شهر فردریشز هافن که در حدود سی و پنج کیلومتری ماست در هتل چهار ستاره کرونه مستقر شدند . فردا بازی دوستانه ایی با تیم منتخب این شهر دارند که مطمئنن تعداد بسیار زیادی از ایرانیها ی این دور وا طراف و همچنین مسافرین ایرانی که برای بازیهای جام جهانی به آلمان آمدند به دیدن این بازی به ورزشگاه فردریشزهافن میروند. ما نمیریم چون اولا که هوا اینجا چند هفته اییست که شدیدا بارانی و مزخرف و سرده و دوما اصلا دیگه بلیطی برای خرید نیست چون باحتمال قوی از یکی دوماه پیش همه رو پیش خرید کردند . چهار شنبه آینده هم تیم ایران در ورزشگاه تمرین دارند که اگر هوا خوب بود و موقعیت مساعد بود حتما به دیدنشون میریم و چند عکس در اینجا برای دوستان میذارم .
در آخر هم چند لینک شاید جالب برای خالی نبودن عریضه .

|