5.12.2007

روزمادر مبارک ...

فردا در اینجا روز مادره . اینروز رو به همه مادران دنیا بخصوص مادران ایرانی و مادرخودم تبریک میگم . برای همه مادرها که به راستی بهشت زیر پایشان قرار داره آرزوی بهترینها رو دارم و شعر زیر رو به همه شون تقدیم میکنم .

دلکوک

دست من وقت نوشتن شکل اسم تو رو داره
وقت خوندن صورت من خنده هاتو کم مياره
عطر ياسي که تو چيدي ناز صد باغو خريده
ماه کامل سر سفره گريه هامو سر کشيده
تو چه خوشرنگ و عزيزي مثل يک نت لب گيتار
مثل فکر شعر تازه حدس يک گل پشت ديوار
اي تو دل کوک اي خوش آهنگ تو شنيدني تريني
من پر از هواي غربت تو هواي سرزميني
زم حرير نارفيقان خواب آفتابي مي بينه
هجرت ما وسط آب زورقي بي سرنشينه
پيله بستن در دل توکار پروانه شدن بود
گرد شعله قد کشيدن رقص ناب مرد و زن بود
با تو بايد مثل شبنم عطر گلها رو بغل کرد
تلخي فاصله ها رو پر کندوي عسل کرد
تو چه خوشرنگ و عزيزي مثل يک نت لب گيتار
مثل فکر شعر تازه
حدس يک گل پشت ديوار
شهيار قنبري

|