5.09.2007

معرفی عکاس ...عکس بالا یکی از عکسهای تمیشیرعزیز از فلیکره . حتما عکسهاش رو ببینید . عکسهای زیبا و منحصر بفردی گرفته . هم شکه میکنه و هم به فکر فرو میبره . من تابحال در عمرم چنین عکسهایی ندیده بودم . فضای عجیبی دارند عکسهای تمیشیر. خلاقیت و فانتزی این هنرمند جوان بحدی گسترده ست که انسان رو به فکر فرو میبره . فکر من اینبود که کاش منهم میتونستم اینگونه خلاق باشم . ولی چون این عکسها تابوهایی که ما ایرانیها گرفتارش هستیم رو هم شکسته , شاید که شکه کننده باشه . دنیاییست دنیای تمیشیر .

خیلی خوبه که از اینراه میشه با دنیای دیگران هم آشنا شد . چقدر خوبه اینهمه آدم و اینهمه خلاقیت و اینهمه شخصیت متفاوت .

خلاصه عکسهای او رو ببینید و نظرتون رو اگر دوست داشتید برای خودش در فلیکر بنویسید .

|