11.02.2005

پاییز...


Fall4
Originally uploaded by shohreh.


پائیز خوبی داشتیم تا به الان در این گوشه دنیا...آفتاب نور و گرمیش رو از ما دریغ نکرد...نمایش زیبای طبیعت در اینروزها غوغا میکنه ...من بدبختی ها و گرفتاریهام رو در پستوی خانه میگذارم و از این همه رنگ و نور و زیبایی لذت میبرم. دوست داشتم شما را نیز دعوت کنم به این نمایش زیبا و عکسهایی که در فلیکر دارم از پائیز...روی عکس بالا کلیک کنید . برای دوستان ایران هم در آخر عکسهارو میذارم. البته بگم که من عکاس نیستم و تمام این عکسها با یک دوربین دیجیتال معمولی که تازگیها داره نفسهای آخر رو میکشه گرفتم . پس کم و کاست رو به خوبی خود ببخشید.

عکس یک ... دو...سه ...چهار...پنج...شش

|