4.19.2006

من برگشتم ...


حالا که کامپیوترم یکساعتی ست صحیح و سالم بدستم رسیده و هنوز تایپ کردن یادم نرفته و خیلی هم حالم خوبه ...گفتم یه جوک بگم که فکر کردم آخه وقتی رئیس جمهوری به این بامزه گی داریم که دیگه جک لازم نداریم .
فعلا مطلب خاصی برای نوشتن ندارم چون با دیدن این عکس هر چی که در سرم بود هم از یادم رفت . خوبه که مردم چند متری از منبر دور هستند وگرنه همه بعلت کمبود اکسیژن پس میافتادند .
باز هم از تمام دوستانی که در این مدت فراموشم نکردند و با مهر و لطفشون همراهم بودند سپاسگزارم .

|