4.05.2006

تقدیم به شما ...


monochrome tulips
Originally uploaded by PictureTakinDevil.

چندروزی به کامپیوتر دسترسی ندارم . شاید بد نباشه که کمی از این دنیای مجازی دور باشم با اینکه میدونم خیلی سخت میگذره . این فیلم کوتاه رو به همه شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم و امیدوارم که دوستان در ایران هم بتونن داونلود کنند و بعد ببینند . پس تا هفته دیگر سبز باشید و آفتابی .

|