6.08.2006

تمرین تیم ملی ایران ...دیروز برای دیدن تمرینات تیم ملی ایران به شهر فردریشزهافن رفتیم . ورزشگاه از آسمان و زمین با نیروهای محافظ و هلیکوپترهای پلیس حمایت میشد. جلوی در ورودی ورزشگاه محافظین کیفها و کوله پشتی ها رو تفتیش میکردند و تک تک افراد رو زیر نظر داشتند .البته تمام این حفاظتها و قوانین امنیتی برای تمام تیمهایی که در جام جهانی شرکت دارند انجام میشه و فقط مختص تیم ملی ایران نیست . تعداد کل تماشاگران شاید حدود سیصد نفر بود که اکثرا آلمانی بودند . ایرانیها هم با طبل و شیپورمشغول تشویق تیم ایران بودند.
فقط یکطرف ورزشگاه آزاد بود و طرف دیگرش بوسیله پلیس بسته شده بود . روز دوشنبه ایی که گذشت هم تیم ایران با تیم منتخب شهر فردیشزهافن بازی داشتند که پنج به صفر بازی رو بردند و آنطوری که دوستان تعریف میکردند ورزشگاه خیلی شلوغ بوده و تعداد ایرانیهایی که برای تماشا رفته بودند هم بسیار زیاد.
منهم دیروز همونطور که گفته بودم , چند عکس و چند فیلم برای دوستان علاقه مند تهیه کردم که با وجود کیفیت پایین و ضعیف باز شاید قسمتی از حال و هوای ورزشگاه رو منتقل کنند .
امیدوارم دوستان بتونندفیلمها رو راحت ببینند و به همین خاطر هم فیلمها رو کوتاه گرفتم . دوستان خارج از کشور باید یکی دو دقیقه ایی برای فیلمها صبر کنند و دوستانی که در ایران هستند هم که باحتمال قوی و به لطف اینترنت عهد قاجار ایران متاسفانه قادر به دیدن این فیلمها نیستند. اگر از کافه نتهایی که ارتباط دی اس ال دارند این فیلمها را داون لود کنید , حتما قادر به دیدنش خواهید بود . یا اگر کسی جای دیگری رو برای گذاشتن ویدئوهای کوتاه سراغ داره که از ایران هم قابل دیدن هست ,لطفا آدرسش رو به من بده تا فیلمها رو در اونجا هم بگذارم.
عکس 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12
فیلم 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

|