3.05.2005

هزاران بار بر شما شرم باد ...


در يکی از دانشگاههای کشور که واحد تفرش هست،عده ای جوان دانشجوی با غيرت پيدا شدن که نسبت به کمبود امکانات و عدم تعهد مسئولين دانشگاه دست به تحصن و اعتصاب غذازدن، چند تا از دانشجوهای اين دانشگاه از دوستان بسيار خوب من هستند، يادمه پارسال همين موقعها يکی از بچه های بسيار خوب دانشگاه که شاعر بسيار توانايی هم بود دست به خود کشی زد و همه بچه های واحد تفرش رو به اندوه و ماتم فرو برد حالا هم مسئولين کثيف و بی صفت اين دانشگاه دارند بچه ها رو قلع و قمع می کنند و دست به حذف ترم و اخراج دانشجوها زدن تا تحصن رو بشکنند و نابود کنند و اين اعتراض قانونی رو خرد کنند، فقط 4 نفر تا حالا از شدت ضعف به بيمارستان منتقل شدن به خدا الان که اينا رو مينويسم بغض بيخ گلوم رو گرفته، اين بی شرمهای پست فطرت هر کاری دلشون ميخواد انجام ميدن و من و تو هم ناتوان تر از اونی هستيم که کاری انجام بديم .
هزار بار شرم باد بر شما مسئولين بی کفايت و پست فطرت که جوانهای برومند اين مرز و بوم رو به لجن و نابودی ميکشونيدهزاران بار بر شما شرم باد .
لينکهای خبر
تا به كي بايد به اميد روزهاي بهتر بود ...خداوند هم كه پنداري خوابش برده يا خود باج بگير اين رژيم شده ست . تا كي بايد اميدوار باشيم و بگوييم كه روزي حق به حقدار ميرسد ، چه بايد به جوانان گل و روشنفكري همانند سپنتاي گل گفت كه در اين روزها بجاي بارور شدن و به آينده بهتر و روشن تر ايمان آوردن اينگونه بغض گلويشان را بگيرد و اينگونه سركوب شوند .پس كجاست راستي ؟ كجاست حقانيت ؟ كجاست پروردگار ؟
بقول شاملوي بزرگ چه بگويم سخني نيست ...
نقد فيلم فحشا در پشت حجاب به كارگرداني ناهيد پرشون را به دوستان خارج از ايران پيشنهاد ميكنم .

|