3.24.2005

گفتني ها ...


//
Originally uploaded by elvis1967.


ايام عيد هم مثل همه وقايع ديگري كه در زنده گي ما اتفاق ميافتند به پايان رسيد، يعني براي ما غربتي ها ...در آلمان ايام عيد پاك شروع شده و همه در حال تهيه تخم مرغهاي رنگي و شكلاتي و قايم كردن آنها براي بچه ها هستند . عيد پاك مبارك

عكسي كه در بالا مي بينيد از مجموعه ايي بسيار زيبا و ديدني در فليكر برداشته شده كه به ديدنش واقعا ميارزد. پس چند دقيقه ايي وقت بگذاريد و اين عكسهاي زيبا را كه همه يك سوژه دارند و آن نيز دايره ايي در مربع است ببينيد . بنظر من هنر عكاسي يكي از زيباترين هنرهاي حاضر عصر ماست.

بلاگ عكاسي ديگري نيز پيدا كردم كه شايد براي دوستداران عكس و عكاسي جذاب و ديدني باشد.

بلاگ جديدي بنام آزادي بيان در بلاگفا تاسيس شده كه اميدوارم همه از آن حمايت كنيم، بخاطر اسارت دوستان بلاگ نويس خود در اين چند ماه اخير مثل آرش سيگار چي كه خوشبختانه فعلا در آزادي بسر ميبرد ومجتبي سميعي نژاد كه بصورت بسيار مسخره ايي بلاگش نيز هك شده ست .

شلپ شلپ شلپ ! يك دسته از ورق های اين كتاب را كه بگيری و يكدفعه رها يش كنی اين صدا را بوجود می آورد ! با محاسبه ی نيم ساعتی كه سركارگر آمده بود اين جا و درباره ی وضع نابسامان بعصی كارگرها و زندگی و گرانی و همه چيز وراجی می كرد , الان يك ساعت و نيم است كه اين صدای شلپ شلپ مرا به خودش مشغول كرده . يا من خودم را به آن مشغول كرده ام . هر بار يك ضربآهنگ جديد برايش می تراشم تا شكل بازی به خودش بگيرد .....تكه ايي از بلاگ تازه نفس جايي ديگر

و درآخر يك ضرب المثل چيني ميگويد ...آموزگاران در را ميگشايند ، ولي اين تويي كه بايد وارد شوي . با بهترين آرزوها . سبز باشيد.

|