6.21.2005

دیکتاتور بامزه...


ta'liq
Originally uploaded by imponk.


تیتر خبر : صدام میخواهد با بوش آشتی کند !

متن خبر : صدام حسین علاقه مند به آشتی با جرج بوش و پدرش است. این خبر و خبرهای دیگر را سربازان آمریکایی که بیش از یکسال حفاظت دیکتاتور سابق را بعهده داشته اند ، ذکر کرده اند. گاردهای ملی در نشریه آمریکایی GQ خبرهای شگفت انگیزی از این زندانی معروف خود بیان کرده اند. بنا به گزارشات این افراد صدام شخصی ست کله شق ، مهربان ، شعر مینویسد و در مورد اتفاقات جهان کما بیش مطلع است.صدام به انگلیسی دست و پا شکسته با سربازان آمریکایی سخن میگوید و در سخنانش جرج بوش و پدرش را بد خوانده است، ولی علاقه مند به آشتی و دوستی با جرج بوش میباشد.او میگوید که بوش میدانسته که او دارای سلاحهای مخرب دسته جمعی ( شیمیایی ) نبوده ست. او گزارش میدهد که چگونه در زمان جنگ با آمریکا توسط تاکسی از میان تانکهای آمریکایی فرار کرده ست.گاردهای آمریکایی همچنین از چگونگی زندانی بودن شخصی که مسبب مرگ و شکنجه هزاران نفر در طی حکومتش بوده گزارش های شگفت انگیزی میدهند . حسین روزی ۵ بار نماز میخواند و تنقلات آمریکایی را بسیار دوست میدارد. او علاقه زیادی به چیپسهای تورتیلای مکزیکی دارد و یک بسته بزرگش را در طی ده دقیقه می بلعد.

با خواندن این خبر امشب به یاد دیکتاتورهای خانه گی افتادم ...شاید که روزی روزگاری آقای رفسنجانی یا خامنه ایی نیز در زندانی در نقطه ایی نامعلوم شعر بنویسند و چیپس مکزیکی نوش جان کنند...
این است آخر و عاقبت کسی که دستانش به خون هزاران نفر که نه... بلکه میلیونها آغشته است...
این است آخر و عاقبت دیکتاتورهای جهان...می بینیم که به دیکتاتورها بیشتر از زندانیان سیاسی بی گناه خوش میگذرد...هر چه هست معلوم نیست کدامین دادگاه برایشان کدام حکم را صادر میکند !!!شاید که هر چند وقت یکبار صدام و رفسنجانی و بوش با هم پکر هم بازی کنند و به ریش ما خوش خیالان و بیخبران نیز بخندند. شاید...

|