6.04.2005

عکس و عکاسی...


Candy Man
Originally uploaded by noqontrol.


عکسی که می بینید توسط عکاسی بنام نو کنترل گرفته شده که در سایت اینترنتی خودش به این اشاره کرده که از ما نیست و از سیاره دیگری به کره زمین آمده و عکسهای بسیار زیبا و دیدنی دارد . پس نگاهی بیاندازید به آلبوم عکسهای این عکاس فضایی . در سایت اینترنتیش روی دایره آبی رنگ پایین عکس که کلیک کنید وارد قسمت بیوگرافی این عکاس خواهید شد .

عکسهای باغ وحش کلن را هم برای حیوان دوستان در فلیکر گذاشتم که اگر علاقه مند بودید ببینید . به عکسهای مورد علاقه منهم نگاهی بیندازید که خالی از لطف نیست .

|