6.11.2005

بدون شرح...


در سایت اصغر آقا که نویسنده اش آقای هادی خرسندی ست ...به یک تکه بسیار جالب برخوردم که فکر کردم شما هم گوش کنید جالبه . در اینجا گوش کنید . خیلی جالبه این سخنان قصاری که جناب خامنه ایی گفته یعنی خودش میدونسته چی میگه یا زیادی مدیتیشن کرده بوده و به درگاه خداوند دعا ...

اینهم عکسهای زنانی که در سرزمین غم انگیزمون بعد از سالها اجازه ورود به استادیوم روپیدا کردند و اجازه دیدن مسابقه فوتبال رو داشتند... واقعا نمیدونم بعنوان یک زن در این باب چی بگم ...فقط اینکه اینقدر حق زنان زیر پا گذاشته شده که چنین اتفاق پیش پا افتاده ایی البته در این سوی جهان در سرزمین ما امری مهم محسوب میشه...

زنان ايران: در چند هفته آینده می خواهیم بخشی از تجربیاتی که هر زن از لحظه بلوغ با آن ها زندگی می کند را برای شما بگذاریم. این تجربه ها اگرچه بوسیله سهیلا وحدتی از دوستان ما نوشته شده اما تجربه مشترک همه زنان است.

یادم میاد بچه که بودم از دختر بودن خیلی بدم میومد و بهمین خاطر اکثرا با پسرها همبازی میشدم . تا اینکه به سن بلوغ رسیدم و بازی با پسرها از گناهان نابخشودنی شد...مدام بهم میگفتن یعنی چی دختر با پسر بازی کنه ؟ زشته ... عیبه ! هیچوقت هم نمیگفتن چرا ...میگفتن دختر نباید شلوار بپوشه ...نباید سوت بزنه ...نباید بلند بخنده ...اگر اینکارا رو بکنه همه فکر میکنن که چقدر جلف و لوسه ...ولی نمیگفتن چرا سوت زدن و شلوار پوشیدن و خندیدن دلیل بر جلفی و لوس بودنه ... بعد که بزرگتر شدیم میگفتن یعنی چی دختر دوست پسر داشته باشه ...یعنی چی سیگار بکشه ... ولی برای اینهمه حرف صد تا یه غاز هیچوقت دلیلی وجود نداشت.

حالا دوره و زمونه عوض شده دیگه 30 سال پیش نیست همه چی فرق کرده ...تو بعضی از خانواده های بقولی امروزی زنها پا به پای مردها و حتی بیشتر از اونها کار میکنن و زن در جایگاه دیگری قرار داره ...ولی هنوز که هنوزه باید این فرق وجود داشته باشه . پایمال شدن حقوق زنها در ایران از مضحک ترین مسائلیست که در این دوره اتفاق میافته ...نمیدونم این مردان سیاست مدار که در همه چیز خودشون رو بهترین میدونن فکر میکنن که آیا از زیر بته بعمل اومدن ؟

بگذریم اومدم چیزی از خودم ننویسم ولی رسیدم به اینجا ... مگه میشه با دیدن این همه حماقت آدم جلوی خودش رو بگیره . باز هم امید داشته باشیم که روزی این کابوس بسر میرسه ...بغیر از این راهی وجود نداره . سبز باشید.

|