7.26.2005

کارناوال بچه ها در شهر ما...


kidscarneval in our state
Originally uploaded by shohreh.


هفته پیش در شهر کوچک ما کارناوال و جشن سالیانه بچه ها بود. این جشن 3 روز و همراه با برنامه های مختلفی برای بچه هاست . روز دوم جشن ، بچه های تمام مدارس و مهد کودکها بهمراه معلمین و بعضی از مادر و پدرها ، با لباسهای مختلف که از قبل تعیین شده ، در شهر رژه میروند و این رژه تقریبا 3 ساعت طول میکشد . گروههای مختلف نوازنده سازهای بادی وسازهای قدیمی هم مارشهای مخصوص رژه رو مینوازند و خلاصه تمام شهر شلوغ و در جنب و جوش است . طنین هم با تمام بچه های کلاس دوم دبستان در رژه این شهر شرکت کرد و در آن لباس مخصوص کسانی که در اینجا دودکشهای خانه ها را تمیز میکنند ، به تن کرده بود. در آلمان دودکش تمیزکردن نیز شغلیست که باید دوره آن رادید ، لباس کاملا مخصوصی دارد و دودکش تمیزکن ها کلاه خود رانیز همیشه بر سر دارند . آلمانیها معتقدند که هر کسی که دودکش تمیز کنی را در خیابان یا محل دیگری دید باید بسرعت آرزویی بکند تا بر آورده شود . دودکش تمیز کن ها سمبل خوشبختی هستند. برای دیدن عکسهای دیگر این کارناوال روی عکس بالا کلیک کنید و در فلیکر ببینید . دوستانی که از ایران موفق به دیدن این عکسها نمیشوند، لطفا در قسمت کامنتها بنویسند تا اگر علاقه مند هستند، برایشان ای میل کنم . بامید روزی که در ایران نیز بچه ها روزی مخصوص خودشان داشته باشند . آرزویی دیر و دور ولی ممکن .

|