7.30.2005

نکته ها...


flying
Originally uploaded by Hanieh Bastani.


داريوش شاه گويد:از آن جهت پروردگارمرا ياری کرد که:

بی وفا نبودم، دروغگو نبودم، درازدست نبودم

آنان که با وفا بودند نيک نواختم و انان که زيان رسانيدند سخت کيفر دادم.

...

. آب را بر سر زنی؛ سر نشکند

خاک را بر سر زنی؛ سرنشکند

آب را با خاک اگر قاطی کنی؛ مالش دهی تا گل شود؛

قالب زنی؛ خشتی شود؛ کوره نهی آجر شود؛

بر سرزنی؛ سر بشکند.

...

يادته يه روز كه از اون كوچه باغي زير خونه ما رد ميشديم، يه دختر كوچولو رو ديديم كه طناب بازي مي كرد؟! يادته مادربزرگش چجوري مواظبش بود؟!
تو كه رفتي، كوچه رو بستن، باغ رو آتش زدن، خونه ما خراب شد، مادربزرگه هم مُرد...دختره هم بي كس و كار بزرگ شد، مرد شد، رفت قصابي باز كرد... من هم رفتم.

...

گفتم به رسم وبلاگستان دیگه وقت آپدیت کردن شده ...یه وقت دوستان فکر نکنن چرا آپدیت نمی کنم ؟؟؟!!!

این آپدیت کردن هم شده مثل غذای روز...گهگاه با اینکه اشتها نداری باز مجبور به درست کردن و خوردنش هستی ! شاید هم مثل این سرماخوردگی الان منه ...هر چی سعی میکنی ازش فرار کنی باز میاد سراغت !

|