1.11.2006

یخ ...

بعد از شبهای مه آلود و سرمای تقریبا 16 درجه زیر صفر درختان شکل عجیبی به خودشون میگیرن . در عکس پایین مه شبانه تبدیل به پودر یخ شده و همه جا را گرفته . تمام برفهایی هم که تا به الان آمده شدیدا منجمد شده و زمینها سراسر یخیست . همه جا خاکستری و بی رنگ شده و نیمچه آفتابی هم که الان دو روزه در میاد اصلا قوتی نداره و فقط حالت نمایشی داره. خیلی سرده خیلی ...


من کلی هوس آفتاب کردم ...هوس گرما ...هوس دریا ...هوس خیلی چیزهای دیگه ...

|