6.17.2006

حالگیری...

اینروزها خیلی خسته ام و کلی کار دارم . این فوتبال لعنتی هم که حال همه رو گرفته ...عجب بازی کرد تیم ایران ...کاش کمی از تیم آنگولا یاد میگرفت !
بگذریم هر وقت حال نوشتن داشتم و شما هم حال خوندن... مینویسم . فعلا اینجا رو بخونید و ببینید که تیم ملی ایران موجب افتخاره یا شرمساری ؟؟؟
عکسهای فارس نیوز هم از بازی ایران و پرتغال خیلی جالبن .

|