12.29.2006

...خلاصه چند روز پیش چهل ساله شدم ...برای اولین بار طی چندین سال گذشته جشن گرفتم . احساس غریبیه ...ده سال دیگه که به مرز پنجاه سالگی برسم نیمی بیشتر از عمرم گذشته . البته با اینکه احساس غریبیه , ولی یه خوبی هم داره و اونهم اینکه حالا میتونم با خیال راحت ده بیست سالی چهل ساله باشم .

روزهای کریسمس هم بسرعت گذشتند . طنین کلی کادویی گرفت . امروز هم با عیدی که عموش بهش داده بود , یک موبایل ساده و کوچیک برای خودش خرید . میگفت تمام دوستانش موبایل دارند . از من پرسید مامان تو هم کوچیک بودی موبایل داشتی ؟؟؟

روز آخر سال رو در اینجا بهش میگن سیلوستر و شب سیلوستر شب آتش بازیست و مهمونی . امیدوارم همگی شما دوستان خوبم در هر کجا که هستید , سال نوی خوبی رو داشته باشید . فکر میکنم که در ایران هم همه منتظر رسیدن سال دوهزار و هفت هستند . امیدوارم که سال دوهزار و هفت سالی پراز عشق و شادی و سلامتی برای همه مردم دنیا باشه . برای همه شما بهترین آرزوها رو دارم و این ویدئو رو به همگی تقدیم میکنم . سال نو مبارک
.

|