8.25.2005

تکرارها...


يا اين روزها شديدا تکراری اند یا اینکه من زندگی خسته کننده و تکراری دارم...هر روز مثل قبل ، هر روز همان داستان و همان راه و همان کار و همان آدمها...زندگی سالهاست تکراری از مکررات است...بخاطر دارم صبحها که از خانه بیرون میامدم تا محل کارم ، در همان خیابانها و کوچه ها ،سر همان پیچ همیشگی همان آدمها را میدیدم که صبح بخیر گویان ، از کنارم رد میشدند تا به محل کار خود برسند. حال نیز که سالهاست دیگر صبحها از‌ آن خیابانها و کوچه ها نمیگذرم و آن آدمهارا نمی بینم ، باز زندگی ام تکراری از مکررات است...دوشنبه ها مثل همیشه نظافت... سه شنبه ها مثل همیشه صبح ورزش و عصر کارهای متفرقه ...چهارشنبه ها صبح خرید و بعد از ظهر اینجا و آنجا...پنج شنبه ها صبح ورزش و عصر کارهای متفرقه...جمعه ها مثل همیشه صبح نظافت و عصر خرید هفتگی و بعد کارهای متفرقه ...کارهای متفرقه هم که تکراری تر از همه کارهای دنیا هستند...پخت و پز و شست و شو...این را از اینجا به آنجا گذاشتن و آن رااز آنجا برداشتن و به اینجا نقل مکان دادن... شبها هم که پای این جعبه جادویی نشستن کاری شده اجتنباب ناپذیر...

وقتی خوب فکر میکنم میبینم که شاید زندگی من برای آن مردی که هر روز در ساعتی مشخص با شلوار همیشه خاکستری و پیراهن همیشه سفید و سیگاری بر دست از جلوی پنجره میگذرد ، آنچنان تکراری نباشد!

خوب که فکر میکنم می بینم که شاید زندگی من برای آن زنی که سالهاست موهای خود را به طرز عجیبی در بالای سرش جمع کرده و همیشه دامن بلند چین دار راه راه کرم و قهوه ایی با پیراهن تور دار آستین پفی و کفشهای فرسوده کرم رنگ پوشیده و کیفی چرخ دار را به پشت سرش میکشد ، آنچنان تکراری نباشد!

خوب که فکر میکنم می بینم که شاید زندگی من برای آن زن دیوانه که با کت و جوراب پشمی و کیف بزرگ خالی اش هر بار جلوی کلیسای شهر زانو میزند و چندین بار نقش صلیب را بر سینه اش میکشد ، آنچنان تکرای نباشد !

خوب که فکر میکنم می بینم که شاید زندگی من برای همسایه بالایی که هر یکشنبه صدای کوبیدن گوشت استیک اش را در آشپزخانه میشنوم ، آنچنان تکراری نباشد !

همه ما گرفتار این تکرارها هستیم ...آیا این تکرار است که زندگی را میسازد ؟ یا ما هستیم که تکراریش میکنیم ؟

هر چه هست من که از این تکرارها خسته شدم ...دوست داشتم در جای دیگر ، کار دیگر و زندگی دیگری داشته باشم ...دوست داشتم انسان دیگری باشم ...انسانی که درگیر این تکرارها نیست...

ولی این نیز تکراری شده !!!

|