7.02.2006

چند تا عکس دیگه ...

شهر ما چند دروازه کوچک داره که همه بصورت یک برج ساخته شدند با ساعتی قدیمی . قدمت این نقاشیها و برجها بیشتر از هشت صد ساله .


ساختمونهای شهر هم بسیار قدیمی هستند . این قسمتی از دیوار یک ساختمونه که آدم رو بیشتر یاد یونان یا جاهای گرمسیر میندازه.


توی این روزهای تابستونی و گرم که خیلی کم و بندرت اتفاق میافتند اکثرا کنسرتهای کوچک در گوشه و کنار شهر برقرار میشه .


اینهم یکی دیگه از ساختمونهای قدیمی .


اینهم قسمت دیگری از شهر ... در ضمن یاد آوری کنم که کل مرکز شهر رو میتونید پیاده در بیست دقیقه طی کنید .

شاید در هفته های آینده باز دسترسی به کامپیوتر نداشته باشم چون باز کامپیوترم دچار اشکال شده . برای همگی بهترین آرزوها رو دارم . سبز باشید.

|