2.15.2007

تقاضای کمک ...

داستان غم انگیز یک زن ایرانی بنام زهرا کمال فر با دو فرزندش را که هجده ماه طولانی در فرودگاه مسکوبا دوفرزندش سرگردان و اسیره رو لطفا در بلاگ حمایت از زهرا کمال فر بخوانید . خواهش میکنم به این مطلب لینک بدید و یا در بلاگتون درجش کنید, شاید که بتونیم همه ازاینراه کمک کوچکی به این زن و دو فرزندش بکنیم . عجب داستان غم انگیزیست داستان ما ایرانیها در همه جای دنیا .... اینهم فیلمی در اینمورد که دیدنش دل آدم رو بدرد میاره . فیلم دیگری در مورد این خبر در خبرگزاری سی ان ان .
هاله عزیز هم لیستی تهیه کرده ازهمه نهادها و سازمانهای حقوق بشر که اگر دوست داشتید در این رابطه ایمیل بزنید و این خبر را تا جایی که امکان داره پخش کنید . اینهم متن انگلیسی که اگر خواستید در ایمیلتون استفاده کنید . خواهش میکنم از کمکتون دریغ نکنید , تصور کنید که خدای نکرده روزی خود شما با فرزندتون به این سرنوشت دچار بشید و هیچکس پیدا نشه تا کمکتون کنه .
به بلاگ امید عزیز هم سری بزنید و اگر مایل بودید در فراخوان مبارزه با آبگیری سد سیوند هم شرکت کنید .

|