4.01.2007

بازگشت دوباره...

سلام , من برگشتم ... بدون کامپیوتر خیلی بیخبر بودم ...ازایران ...ازدوستان ...از فامیل... خلاصه ریاضتی بود . بزودی مینویسم . امیدوارم که نوروز به همه خوش گذشته باشه و فردا سیزده بدر به همه خوش بگذره. خیلی خوشحالم که دوباره برگشتم . دلم برای نوشته های تک تک شما تنگ شده. حتما به دیدنتون میام یکی بعداز دیگری. سبزباشید.

|