3.07.2007

HiOriginally uploaded by afra_p79.
Doostane aziz man hanuz Computer nadaram va be ehtemale ghawi modate ziyadi nakhaham dasht. Az tamame etefaghati keh dar in chand vaght oftade khabar nadaram, chon internet tanha vasileye khabarist keh daram.
Merci az inkeh be yadam hastid.
sabz bashid o aftabi.

|