8.22.2006

بزودی...


چقدر سخته دل کندن از اینجا ...
با اینهمه دوست خوب و بی نظیر
خیلی سخته ...
فعلا با خودم در جنگم
بنویسم یا ننویسم ؟؟؟
مرسی از همه دوستانی که در این چند روز اینهمه انرژی مثبت با کامنتهاشون به من دادند.
هیچوقت فکر نمیکردم که نوشته های من اینقدر ارزش خوندن رو داشته باشند .
مینویسم ...
نه بخاطر کسی بلکه بخاطر خودم ...
بزودی...
مرسی . مرسی

|